New Books 2017-01 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
10 ปัญญาชนสยาม. เล่ม 2. ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ 2475 / สายชล สัตยานุรักษ์.
10 panyāchon Sayām. V. 2. Panyāchon lang kān patiwat 2475 / Sāichon Sattayānurak.

Sāichon Sattayānurak. by สายชล สัตยานุรักษ์.

Call no.: DS583 .ส56 2557 ล.2Call no.: HIST DS 2014 639447Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ...: Openbooks, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊ค, 2557 [2014]Other title: Sippanyāchon Sayām. Other title: Panyāchon lang kān patiwat 2475 Other title: สิบปัญญาชนสยาม. | ปัญญาชนหลังการปฏิวัติ 2475.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DS583 .ส56 2557 ล.2] (2), Professor Direck Jayanama Library [DS583 .ส56 2557 ล.2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DS583 .ส56 2557 ล.2] (1). Checked out (2). Place hold
10 ปัญญาชนสยาม. เล่ม 1. ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ / สายชล สัตยานุรักษ์.
10 panyāchon Sayām. V. 1. Panyāchon hǣng ratthasombūranāyāsitthirāt / Sāichon Sattayānurak.

Sāichon Sattayānurak. by สายชล สัตยานุรักษ์.

Call no.: DS583 .ส56 2557 ล.1Call no.: HIST DS 2014 639440 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung thēp ...: Openbooks, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊ค, 2557 [2014]Other title: Sippanyāchon Sayām. Other title: Panyāchon hǣng ratthasombūranāyāsitthirāt Other title: สิบปัญญาชนสยาม. | ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DS583 .ส56 2557 ล.1] (2), Pridi Banomyong Library [DS583 .ส56 2557 ล.1] (1), Professor Direck Jayanama Library [DS583 .ส56 2557 ล.1] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DS583 .ส56 2557 ล.1] (1). Checked out (1). Place hold
11-12-13 รักกันจะตาย [วีดิทัศน์] /เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ เสนอ ; บทภาพยนตร์ สราวุธ วิเชียรสาร, พัชนนท์ ธรรมจิรา, รับขวัญ ธรรมบุษดี ; กำกับภาพยนตร์ สราวุธ วิเชียรสาร.
11-12-13 rak kan čha tāi [videorecording] / ʻEm Thētī Nai sanœ̄ ; bot phāpphayon Sarawuth Wichīansān, Phatchanon Thamčhirā, Rapkhwan Thambutdī ; kamkap phāpphayon Sarawuth Wichīansān.

Sarawuth Wichīansān. Rapkhwan Thambutdī. Phatchanon Thamčhirā. Sukonwat Khanārot. ʻArikanta Mahaphrưkphong. Thanatphan Būranachīwawilai. Mek Mekwatthanā, 1994- Bō̜risat ʻEm Thētī Nai. by สราวุธ วิเชียรสาร;รับขวัญ ธรรมบุษดี;พัชนนท์ ธรรมจิรา;ศุกลวัฒน์ คณารศ;อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์;ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล;เมฆ เมฆวัฒนา. -- บริษัทเอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์

Call no.: CDM 2016 673971Material type: visual material Visual Material; Format: videocartridge ; Type of visual material: videorecording Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEm Wī Dī Čhamkat, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [CDM 2016 673971] (1 ).
13 รัฐประหารยึดอำนาจ : บทเรียนประชาธิปไตยไทย / เพลิง ภูผา.
13 ratthaprahān yưt ʻamnāt : botrīan prachāthippatai Thai / Phlœ̄ng Phūphā.

Phlœ̄ng Phūphā. by เพลิง ภูผา.

Call no.: JQ1745 .พ74 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Sayām Khwāmrū, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2559 [2016]Other title: Sipsām ratthaprahān yưt ʻamnāt Other title: สิบสามรัฐประหารยึดอำนาจ : บทเรียนประชาธิปไตยไทย.Availability: No items available Checked out (2). Place hold
20 ปี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว / คณะทำงาน ประสาท พาศิริ ... [และคนอื่น ๆ] ; ศิลปกรรม และภาพถ่าย วิโรจน์ เทียมเมือง ... [และคนอื่น ๆ].
20 pī Sūn Phatthanā læ Bō̜rikān Dān Kānkasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa / khana tham ngān Prasāt Phāsiri ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n] ; sinlapakam læ phāpthāi Wirōt Thīammư̄ang [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Prasāt Phāsiri. Wirōt Thīammư̄ang. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. by ประสาท พาศิริ;วิโรจน์ เทียมเมือง. -- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Call no.: HD2080.4 .ก133 2557Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2557 [2014]Other title: Yīsip pī sūn phatthanā læ bō̜rikān dān kān kasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa Other title: ยี่สิบปีศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD2080.4 .ก133 2557] (1), Professor Direck Jayanama Library [HD2080.4 .ก133 2557] (1).
20 แนวความคิดทางสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 20 = 20 architectural concepts in the 20th century. เล่มที่ 1 / นพดล ลิ้มวัฒนะกูร บรรณาธิการ.

by นพดล ลิ้มวัฒนะกูร.

Call no.: NA680 .ก15 2556 ล. 1Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คอมม่อนบุ๊คส์, 2556 [2013]Other title: ยี่สิบแนวความคิดทางสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ยี่สิบ | 20 architectural concepts in the 20th century.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [NA680 .ก15 2556 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [NA680.ก15 2556 ล. 1] (1).
68 ปี วันสันติภาพไทย : 16 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / คณะกรรมการจัดงาน 68 ปี วันสันติภาพไทย ; สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, บรรณาธิการ.
68 pī wan santiphāp Thai : 16 Singhākhom 2556 na Mahawitthayālai Thammasāt Thāphračhan / Khana Kammakān Čhat Nāng 68 Pī Wan Santiphāp Thai ; Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i bannāthikān.

Sinsawat Yō̜tbāngtœ̄i, 1954- Khana Kammakān Čhat Nāng 68 Pī Wan Santiphāp Thai. by สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย. -- คณะกรรมการจัดงาน 68 ปี วันสันติภาพไทย

Call no.: D802.ท9 ก17 2556Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp ... : Bō̜risat ʻĀ ʻǣn Dī Phrinting Čhamkat, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอาร์ แอนด์ ดี พริ้นติ้ง จำกัด, 2556 [2013]Other title: Hoksip pǣt pī wan santiphāp Thai : 16 Singhākhom 2556 na Mahawitthayālai Thammasāt Thāphračhan Other title: หกสิบแปดปี วันสันติภาพไทย : 16 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [D802.ท9 ก17 2556] (1), Pridi Banomyong Library [D802.ท9 ก17 2556] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [D802.ท9 ก17 2556] (2). In transit (1).
6นคร เชื่อมใจ ท่องไทย เที่ยวลาว / จัดทำโดย งานหนังสือพิเศษ กองวารสาร ฝ่ายบริหารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ; กองบรรณาธิการ จริยา ชูช่วย ... [และคนอื่น ๆ].
6 nakhō̜n chư̄amčhai thō̜ng Thai thīeo Lāo / čhattham dōi Ngān nangsư̄phisēt Kō̜ngwārasān Fāibō̜rihān Kāntalāt Kānthō̜ngthīeo hǣng Prathēt Thai ; kō̜ng bannāthikān Chariyā Chūchūai ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Chariyā Chūchūai. Kāntalāt Kānthō̜ngthīeo hǣng Prathēt Thai. Kō̜ngwārasān. by จริยา ชูช่วย. -- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองวารสาร

Call no.: DS555.382 .ก123 2558Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Hō̜.Sō̜.Mō̜.Phimphlœ̄n, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : หสม. พิมพ์เพลิน, [2558] [2015]Other title: Hok nakhō̜n chư̄amčhai thō̜ng Thai thīeo Lāo Other title: หกนคร เชื่อมใจ ท่องไทย เที่ยวลาว.Availability: Items available for loan: Professor Direck Jayanama Library [DS555.382 .ก123 2558] (1).
70 ปี ทรงครองราชย์ : เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 / [บรรณาธิการ ไซมอน ไคน์].
70 pī song khrō̜ng rāt : nư̄ang nai ʻōkāt mahā mongkhon sadet thalœ̄ngthawanyarātchasombat khrop 70 pī 9 Mithunāyon 2559 / [bannāthikān Saimō̜n Khai].

Kind, Simon. by ไคน์, ไซมอน.

Call no.: DOC 2016 673943Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Phōt Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) 2559 [2016]Other title: Čhetsip pī song khrō̜ng rāt : nư̄ang nai ʻōkāt mahā mongkhon sadet thalœ̄ngthawanyarātchasombat khrop 70 pī 9 Mithunāyon 2559 Other title: เจ็ดสิบปี ทรงครองราชย์ : เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [DOC 2016 673943] (1).
9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 thotsawat phatthanākān thāng kāiyaphāp Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai

Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai by -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Call no.: LG395.ก229 ก127 2550Material type: book Book; Format: print regular print festschrift ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Kammakān Č̌hattham Nangsư̄ 9 thotsawat phatthanākān thāng kāiyaphāp Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทำหนังสือ 9 ทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 [2007]Other title: 9 thotsawat Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Other title: 90 pī Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Other title: Kao thotsawat phatthanākān thāng kāiyaphāp Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Other title: Kao thotsawat Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Other title: 9 ทศวรรษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เก้าทศวรรษ พัฒนาการทางกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เก้าทศวรรษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LG395.ก229 ก127 2550] (1).
Bad moms [videorecording] = แบดมัมส์ มันล่ะค่ะ คุณแม่ / STX Entertainment and Huayi Brothers present ; produced by Suzanne Todd, Bill Block ; written and directed by Jon Lucas & Scott Moore.

by Todd, Suzanne;Block, Bill;Lucas, Jon;Moore, Scott, (Screenwriter);Kunis, Mila;Hahn, Kathryn;Bell, Kristen;Mumolo, Annie;Smith, Jada Pinkett;Applegate, Christina;Hernandez, Jay. -- STX Entertainment; Huayi Brothers Pictures

Call no.: CDM 2016 673941Material type: visual material Visual Material; Type of visual material: videorecording ; Audience: Adult; Publication: [Bangkok, Thailand : Happy Home Entertainment, 2016]Other title: แบดมัมส์ มันล่ะค่ะ คุณแม่ .Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [CDM 2016 673941] (1 ).
CEOs vision 2016. vol. 2 : connecting opportunity / writer บุรฉัตร ศรีวิลัย ... [และคนอื่น ๆ].
CEOs vision 2016. vol. 2 : connecting opportunity / writer Burachat Sīwilai ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Burachat Sīwilai. 'Anuwat Phōthǭng. Phirun Sīwutthichān. Piyanāt Bunyaphan. by บุรฉัตร ศรีวิลัย;อนุวัฒน์ โพธิ์ทอง;พิรุณ ศรีวุฒิชาญ;ปิยนาถ บุญญพันธุ์.

Call no.: HD38.25.ท9 ซ65 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Bǭrisat Thān Sētthakit Čhamkat, [2559] [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HD38.25.ท9 ซ65 2559] (1).
Ex-ante impact assessment of GM-papaya adoption in Thailand / Orachos Napasintuwong and Greg J. Traxler.

by Orachos Napasintuwong;Traxler, Greg (Gregory J.). -- Kasetsart University. Department of Agricultural and Resource Economics

Call no.: 135/2009Material type: book Book; Format: print Publication: Bangkok : Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, 2008Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DOC 2008 519932] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DOC 2008 519932] (1). Items available for reference: Thammasat Library, Rangsit Campus [135/2009] (1 ).
Experimental syntax and island effects / edited by Jon Sprouse and Norbert Hornstein.

by Sprouse, Jon;Hornstein, Norbert.

Call no.: P37.5.C74 E96 2013Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [P37.5.C74 E96 2013] (1).
Exploring visual culture : definitions, concepts, contexts / edited by Matthew Rampley.

by Rampley, Matthew.

Call no.: P93.5 .E97Material type: book Book; Format: print Publication: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2005Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [P93.5 .E97] (1). Checked out (1). Place hold
Freelance 101: คัมภีร์การเงินสำหรับฟรีแลนซ์ / TaxBugnoms
Freelance 101 : khamphī kānngœ̄n samrap frīlǣn / TaxBugnoms.

Thanō̜m Kētʻēm. by ถนอม เกตุเอม.

Call no.: HG179 .ถ33 2559Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻĒtʻaidīa, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย, 2559 [2016]Other title: Khamphī kānngœ̄n samrap frīlǣn Other title: คัมภีร์การเงินสำหรับฟรีแลนซ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HG179 .ถ33 2559] (1). Checked out (1). Place hold
Global report : รวมรายงานและบทวิเคราะห์จากนิตยสาร Way และ a Day Weekly / กรรณิการ์ กิจติเวชกุล.
Global report : rūam rāingān læ bot wikhro̜ čhāk nittayasān Way læ a Day Weekly / Kannika Kittiwētkun.

Kannika Kittiwētchakun. by กรรณิการ์ กิจติเวชกุล.

Call no.: PL4209.ก432 ก68 2556Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Way of Book, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : Way of Book, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL4209.ก432 ก68 2556] (1).
Hanyu jiaocheng. Di er ce, Shang = [Chinese course. Vol. 2, pt. 1] / Yang Jizhou zhu bian.

by Yang, Jizhou.

Call no.: PL1128 .H25 2009 V. 2 pt. 1Edition: Di 2 ban, di 7 ci yinshua, xiuding ben.Material type: book Book; Format: print Publication: Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2009Other title: Chinese course..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL1128 .H25 2009 V. 2 pt. 1] (1). Checked out (1). Place hold
Hanyu jiaocheng. Di yi ce, Xia = [Chinese course. Vol.1, pt. 2] / Yang Jizhou zhu bian.

by Yang, Jizhou.

Call no.: PL1128 .H25 2009 V. 1 pt. 2Edition: Di 2 ban, di 5 ci yinshua, xiuding ben.Material type: book Book; Format: print Publication: Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2009Other title: Chinese course..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [PL1128 .H25 2009 V. 1 pt. 2] (1). Checked out (1). Place hold
Japan ญี่ปุ่น คนเดียวก็เที่ยวได้ / ผู้แต่ง บาส (อรวินท์ เมฆพิรุณ).

by อรวินท์ เมฆพิรุณ.

Call no.: DS812 .อ45 2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : D+Plus, 2554 [2011]Other title: ญี่ปุ่น คนเดียวก็เที่ยวได้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DS812 .อ45 2554] (2).
 <<  <  1  2  3  ...  28    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305