วันดี กฤษณพันธ์.

เกร็ดความรู้สมุนไพร / โดย วันดี กฤษณพันธ์. - กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, [2537?] - [10], 223 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดแนะแนวสุขภาพประชาชน .

9747323443


สมุนไพร.
เครื่องยาจากพืช.

QV766 / .ว633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544