เริ่มต้นสิ่งใหม่ / พรวิภา แปลและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537. - 127 หน้า. - ชุดสาระสำหรับชีวิต. .

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

9746022954


คำคมจีน.
สุภาษิตและคำพังเพยจีน.

จีนศึกษา

PN6095.จ6 / ร74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544