กฎหมายลิขสิทธิ์ / ชมรมนิติ-โดม'141. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538. - 171 หน้า.


ลิขสิทธิ์ -- ไทย.

KPT1104 / .ก93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544