ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. ค.ศ. 1909-2005.

โลกใหม่ไร้พรมแดน / ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ เขียน ; สุรเชษฐ บัวชาติ แปลและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวัน, 2537. - 281 หน้า.

9748901874


ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ -- ค.ศ. 1990-
ทุนนิยม.
การเมืองของโลก -- ค.ศ. 1989-
สังคมสารสนเทศ.

HC59.15 / .ด46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544