วุฒิชัย มูลศิลป์.

การปรับตัวของไทยและจีน ในสมัยจักรวรรดินิยมใหม่ / วุฒิชัย มูลศิลป์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นอ้อ จำกัด, 2534. - 199 หน้า : ภาพประกอบ


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 3, 2367-2394.
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2411-?
จีน -- ประวัติศาสตร์ -- ศตวรรษที่ 19.

จีนศึกษา

DS575 / .ว73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544