รายงานการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22 มีนาคม 2535 / จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2535. - 118 หน้า : ภาพประกอบ.

9748913996


ไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร --การเลือกตั้ง, 2535.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

JQ1749.ก5 / ค33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544