สมพร หิรัญรามเดช, 2490-

สมุนไพร / สมพร หิรัญรามเดช. - [กรุงเทพฯ] : กองทัพเรือ, 2534. - 242 หน้า : ภาพประกอบ.

ที่ระลึกในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กองทัพเรือ ณ วัดโมลีโลกยาราม.


วัดโมลีโลกยาราม (กรุงเทพฯ)--ประวัติ.


สมุนไพร.

QV766 / .ส43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544