บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือก / คณะผู้เขียน กำราบ พานทอง ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ อาภา หวังเกียรติ. - กรุงเทพฯ : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2535. - 180 หน้า : ภาพประกอบ.

หนังสือประกอบงานสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 10-15 พฤศจิกายน 2535 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ระบบเกษตรกรรม -- ไทย.
เกษตรกรรมกับรัฐ -- ไทย.
เกษตรกรรม -- ไทย.

S471.ท9 / บ35

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544