เจ้าฟ้าทหารเรือ : พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1911 ถึง ค.ศ. 1916.) / บรรณาธิการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2535. - (10), 215 หน้า : ภาพประกอบ.


มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระ, 2434-2472.


ไทย. กองทัพเรือ.

DS570.45.ม53 / จ75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544