หลักสูตรสัมมนา/ฝึกอบรม / รวบรวมและเรียบเรียบ [โดย] งานข้อมูลและประสาน ฝ่ายวางแผนและประสานงาน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. - [กรุงเทพฯ] : งาน, 2532. - 120 หน้า


การบริหารงานบุคคล.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม.

JQ1746.ฮ13ฝ6 / ส36

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544