วิชิต ปุณวัตร์.

วิศวกรรมส่วนคำสั่ง = Software engineering / โดย วิชิต ปุณวัตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2535. - 150 หน้า : ภาพประกอบ.


วิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง.
วิศวกรรมมนุษย์.

QA76.758 / .ว62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544