นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์.

การรักษาด้วยวิธีใส่ครอบฟัน และฟันฟลอมชนิดติดแน่น = Crown and bridge therapy / นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2536. - 198 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9747047144


การครอบฟัน.
การใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร.

WU515 / .น463

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544