แฮมลิน, ซอนญ่า.

พูดอย่างไรชนะใจคนฟัง / ของ Sonya Hamlin ; [แปล]เรียบเรียงโดย อาคม ไม้สนธิ์. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2537. - 407 หน้า.


การสื่อสารทางธุรกิจ.
การจูงใจ (จิตวิทยา)
การพูด.

HF5718 / .ฮ84

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544