แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย / คณะนักวิจัย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2537. - xvi, 156 [32] หน้า : ภาพประกอบ.

9747571501


อุตสาหกรรมบริการสารสนเทศ -- ไทย -- ลูกจ้าง.
การบริหารงานบุคคล -- ไทย.

HD8039.ส6 / น85

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544