วิทยา จิญกาญจน์, 2493-

การประกันหนี้ด้วยทรัพย์แบบ Floating charge / โดย วิทยา จิญกาญจน์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537. - 4, 135 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


จำนอง.
จำนำ (กฎหมาย)
หลักทรัพย์.

K1100 / .ว65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544