อุดม แต้พานิช.

โทษฐานที่รู้จักกัน / อุดม แต้พานิช. - กรุงเทพฯ : สามสี, 2537. - 135 หน้า : ภาพประกอบ.

9747053438


อุดม แต้พานิช--อารมณ์ขัน.

PL4209.อ645ก16 / 2537

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544