ธีระพร วีระถาวร.

ความน่าจะเป็นเบื้องต้น : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ / โดย ธีระพร วีระถาวร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : พิทักษ์การพิมพ์, 2533. - ก-ฎ, 362 หน้า : ภาพประกอบ.

9745781215


ความน่าจะเป็น.

QA273 / .ธ62

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)