วัชระ เพชรทอง, 2508-

คลื่นขบวนนักศึกษา / วัชระ เพชรทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอื้ออาทร, 2537. - 124 หน้า : ภาพประกอบ.

9747536048


นักศึกษาอุดมศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย.

LB3610 / .ว58

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544