ธรรมเทศนากัณฑ์การเมือง : จะจัดการเมืองกันอย่างไรให้ฟังเสียงของพระบ้าง / [รวบรวมโดย] ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร. - กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2537. - 111 หน้า.

9748436527


พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / ธ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544