สมุนไพรและยาที่ควรรู้ / พร้อมจิต ศรลัมพ์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : อาร์ ดี พี, 2537. - 235, [22] หน้า : ภาพประกอบ.

9745865648


เครื่องยาจากพืช.
สมุนไพร.
พฤกษศาสตร์การแพทย์.
ยา.

QV766 / .ส475 2537

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544