ชุมพล เลิศรัฐการ, 2491-

กัมพูชาในการเมืองโลก บทบาทเจ้าสีหนุกับสงครามและสันติภาพ = Combodia in world politics : the role of Prince Sihanouk in war and peace / โดย ชุมพล เลิศรัฐการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ธัญญา พับลิเคชั่น, 2536. - 326 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.


นโรดม สีหนุ, พระเจ้า, ค.ศ. 1922-


กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง.
กัมพูชา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

DS554.57 / .ช72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544