ต่อสู้สงครามเย็นในที่ทำงานอย่างไร / ม. อึ้งอรุณ แปลและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, [2536?] - 127 หน้า.

9748436195


การทำงาน.

BF481 / .ต55

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544