ไชย ณ พล, 2501-

การปกครองของพระพุทธเจ้าระบอบธรรมาธิปไตย / ไชย ณ พล. - [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2537. - 228 หน้า.


พุทธศาสนากับรัฐ.

BQ4570.ก53 / ช94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544