เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สื่อมวลชนกับวัฒนธรรมไทย / จัดโดย พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย. - [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2537. - ก-ข, 114 หน้า.


การสื่อสารกับวัฒนธรรม -- ไทย -- การประชุม.
การสื่อสาร -- แง่สังคม -- ไทย -- การประชุม.

P91 / .ก57

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544