สมหมาย ปาริจฉัตต์, 2497-

คู่มือการรายงานข่าวเชิงสืบสวน ชุด การวางแผนงานเชิงสืบสวน = Editorial planning for investigative reporting / สมหมาย ปาริจฉัตต์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2537. - 104 หน้า : ภาพประกอบ.

9748906434


การสื่อข่าวเชิงสืบสวน.
ผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว.
การสื่อข่าวเชิงสืบสวน -- ไทย.

PN4781 / .ส437

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544