สุรางค์ศรี ตันเสียงสม.

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโดยสังเขป / สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. - 45 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9745832448


ญี่ปุ่น -- ประวัติศาสตร์.

DS835 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544