พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

อมตพจนาพุทธทาสภิกขุ "วาทะธรรมทางการเมือง" / [รวบรวมโดย] ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร. - กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, [2536?]. - 200 หน้า.

9748436071


พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 --คำคม.


พุทธศาสนากับการเมือง.

BQ4570.ก55 / พ366

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544