ยงยศ เอี่ยมทอง, 2499-

คำแนะนำวิธีเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมายและสอบสัมภาษณ์ / โดย ยงยศ เอี่ยมทอง. - [พิมพ์ครั้งที่ 3], ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทกรุงสยาม พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2537. - 244 หน้า.


การสอบทางกฎหมาย -- ไทย.
กฎหมาย -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT51.7 / .ย23 2537

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544