เกษียร เตชะพีระ.

วิวาทะโลกานุวัตร / เกษียร เตชะพีระ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538. - 189 หน้า : ภาพประกอบ.


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.


ไทย -- ภาวะสังคม.

HM101 / .ก75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544