การสัมมนาทางวิชาการเรื่องญี่ปุ่นยุคเสื่อมถอยถาวร? / จัดโดย โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2537. - 62 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

The activities of Japanese firms in Thai economic development / Suvinai Pornavalai -- การปฏิรูปการเมืองในญี่ปุ่นภายใต้รัฐบาลโฮโซกาว่า / ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์.


การลงทุนของญี่ปุ่น -- ไทย -- การประชุม.


ญี่ปุ่น -- การเมืองและการปกครอง -- การประชุม.

JQ1624 / .ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544