ณรงค์ นิติจันทร์.

คู่มือต้านภัยหัวหมอ / ณรงค์ นิติจันทร์. - [กรุงเทพฯ] : สมิต, 2537- - เล่ม : ภาพประกอบ. - ชุดสาระกฎหมายน่ารู้ .


กฎหมาย -- ไทย -- ปกิณกะ.

KPT74 / .ณ42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544