ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครบทุกภาค ทุกลักษณะ พร้อมด้วยปัญหาข้อสอบทุกลักษณะ / เรียบเรียงโดย คณะอาจารย์วิชากฎหมายชุดเดิม. - กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, [2537?] - 151, 516 หน้า.


วิธีพิจารณาความอาญา.
กฎหมายอาญา -- คำถามและแบบฝึกหัด.
วิธีพิจารณาความอาญา -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT3800 / .ป44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544