พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต / คณะผู้วิจัย วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2536. - 446 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่.

9748907953


สถาปัตยกรรม -- ไทย -- ประวัติ.

NA1521 / .พ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544