พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2476-

เนรมิตรรัฐบาลใหม่ : คู่มือบริหารสำหรับรัฐบาลในยุคโลกไร้พรมแดน / ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย พชร อิศรเสนา ณ อยุธยา. - [กรุงเทพฯ] : คู่แข่งรายวัน, 2538. - 80 หน้า.


ระบบราชการ.
รัฐศาสตร์.

JF1358 / .พ33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544