เดือน สินธุพันธ์ประทุม.

CU Writer ศึกษาด้วยตนเอง เวอร์ชัน 1.52 และ 1.6 / โดย เดือน สินธุพันธ์ประทุม, สำนวน หิรัญวงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. - ก-ข, 153 หน้า : ภาพประกอบ.

9745836028


ซียูไรเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)


เวิร์ด โปรเซสซิง.

Z52.5.ซ6 / ด83

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544