ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ.

การควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายระหว่างประเทศ / โดย ร้อยตำรวจโท ณรงค์ฤทธิ์ วาพันสุ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. - 10, 163 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


กฎหมายยาเสพติด.
การควบคุมยาเสพติด.

K5282 / .ณ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544