ปาริฉัตร คงสกุลรักษา.

รวมสำนวนอังกฤษและศัพท์สแลง สำหรับเยาวชน / รวบรวมโดย ปริฉัตร คงสกุลรักษา. - กรุงเทพฯ : P.P., [2536?] - 332 หน้า. - ชุดพัฒนาภาษาอังกฤษ .


ภาษาอังกฤษ -- สำนวนโวหาร -- พจนานุกรม.
ภาษาอังกฤษ -- ภาษาตลาด -- พจนานุกรม.

PE1460 / .ป64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544