เชอร์ชิลล์, อี. ริชาร์ด.

วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ = Amazing science experiments with everyday materials / ของ E. Richard Churchill ; พิสิฐ วงศ์วัฒนะ แปลและเรียบเรียง ; ภาพโดย Frances Zweifel. - กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2536. - 166 หน้า : ภาพประกอบ.

9745095966


วิทยาศาสตร์ -- วรรณกรรมสำหรับเยาวชน.
วิทยาศาสตร์ -- การทดลอง -- วรรณกรรมสำหรับเยาวชน.

Q163 / .ช75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544