ไพวรินทร์ ขาวงาม, 2504-

ม้าก้านกล้วย / ไพวรินทร์ ขาวงาม. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : แพรว, 2538. - 136 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 2538.

ซีไรท์ ปี 2538.

9748428168

PL4209.พ97ก17 / 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544