เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคม = Economic and social indicators / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533. - 177 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่.

9748089975


เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ -- ไทย.
เครื่องชี้ภาวะสังคม -- ไทย.

HC445 / .ส67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544