การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย : 2523-2558 = Population projections for Thailand : 1980-2015 / กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : กอง, 2534. - 164 หน้า : ตาราง.


พยากรณ์ประชากร -- ไทย.

HB3644.55.ก3 / ส6 2534

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544