เชษฐ์ บุญประเทือง.

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรไทย, 2523-2558 / โดย เชษฐ์ บุญประเทือง, ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [253-]. - 7, (13) แผ่น : ภาพประกอบ.


พยากรณ์ประชากร -- ไทย.


ไทย -- ประชากร.

HB3644.55.ก3 / ช75

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544