รวมกฎหมายปกครอง / แก้วสรร อติโพธิ ... [และคนอื่นๆ] ผู้รวบรวม. - กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2536. - 207 หน้า.


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2450 / .ก28 2536

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544