ยุทธศิลป์ กระแสร์กุศล, 2499-

ปัญหาในการจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทย / โดย ยุทธศิลป์ กระแสร์กุศล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537. - 11, 190 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


ศาลปกครอง -- ไทย.

KPT2460 / .ย72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544