เปิดคัมภีร์โบราณ -- ตำนานสักยันต์. - นนทบุรี : 99 มีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, [2537?] - 124 แผ่น : ภาพประกอบ.


การสัก.


ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

GN419.3 / .ป83

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)