การจัดตั้งศาลปกครอง : แนวนโยบายของรัฐบาล : ความเห็นของนักวิชาการ : ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ สภาฯ. - [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานประชาสัมพันธ์งานจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, [2537?] - 217 หน้า.

บางส่วนเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 3 ธันวาคม 2536.


ศาลปกครอง -- ไทย.
ศาลปกครอง -- ไทย -- การประชุม.

KPT2764 / .ก964

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544