กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่ง--สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมไทย : 18 กันยายน 2537 / [จัดโดย] สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ สมยศ สิงห์คำ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537. - 123 หน้า : ภาพประกอบ.

9747102013


เพลงลูกทุ่ง -- ไทย -- ประวัติและวิจารณ์.
นักร้อง -- ไทย -- ชีวประวัติ.
คีตกวี -- ไทย -- ชีวประวัติ.

ML3524 / .ก645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544