ประเจียด สกุลวงศ์, 2480-

การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติ เกี่ยวแก่ภาษีอากรและรายได้ของรัฐ. - พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508. - 147, 3 หน้า.

วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต.


สำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวแก่ภาษีอากรและรายได้อื่นของรัฐ.

HJ3638 / .ป4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544