ภาวะน่ารู้ทางประชากร 2537 = The state of population / พัฒนาวดี ชูโต, วิไล วงศ์สืบชาติ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - ก-ฉ, 39 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารสถาบัน / สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หมายเลข 223/38 . - เอกสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์) ; หมายเลข 223/38. .

9746312995


ประชากร.


ไทย -- ประชากร.

HB3644.55.ก3 / ภ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544